Bornwird MONUMENT VOOR DE ONGEBORENEN
Bornwird VOOR ALTIJD

 

          

Hein van Delft maakt schilderijen, reliëfs, beelden en installaties. Zijn focus is geleidelijk verschoven van landschapsarchitectuur naar de beeldende kunst. Zijn oog voor de schoonheid van natuur en landschap, de ontstaansgeschiedenis en de rol van de mens staat steeds centraal. 

 Hij onderzoekt de toepassing van materialen uit de natuur. Het werk toont een  samengaan van organisch materiaal en een heldere lijnvoering die verwijst naar menselijke sporen in de natuur. In zijn installaties reageert hij op de lokatie en gaat in op de relatie tussen mens en natuur.