-English below-

Hein van Delft (NL 1951) is opgeleid als tuin- en landschapsarchitect en heeft gewerkt aan de stedelijke en landschappelijke planning en vormgeving van de IJsselmeerpolders.

In 2013 verlegde hij zijn creativiteit naar de beeldende kunst en laat hij zich inspireren door de balans tussen cultuur en natuur. Hij past materiaal uit de natuur toe in schilderijen, wandreliëfs en installaties. De laatste tijd laat zijn beeldend werk een monochrome toepassing van waddenklei zien. Hij onderzoekt daarbij het spanningsveld tussen een helder en abstract beeld en de kracht van het natuurlijke materiaal zelf. Het werk is opgenomen in diverse particuliere en museale collecties in Europa. Zie ook:

www.gallerynine.nl

www.hetbouwhuis.net

www.bosfineart.com

 

Hein van Delft was born in The Netherlands in 1951 and studied garden and landscape architecture. He contributed to the urban and landscape planning and design of the IJsselmeer-polders (newly reclaimed land from sea).

In 2013, he re-directed his creativity towards the visual arts, finding inspiration in the balance between nature and culture. He uses materials provided by nature, in his paintings, as well as in his wall-reliefs and installations. Monochrome application of clay, gathered from the Waddensea-mudflats, is displayed in his more recent artwork. Thereby, he addresses the forcefield between a clear abstract image and the power of the natural materials itself. His work has been included in various European private and museum collections.  See also:       

www.gallerynine.nl

www.hetbouwhuis.net

www.bosfineart.com