t e k s t  –  r e c e n s i e s  –  l e z i n g e n

‘ Als dit kan, kan dat ook’  SKIN  expositie Simon Oud en Hein van Delft | WGkunst A’dam | Openingstoespraak Alex de Vries | 2024

SKIN expositie Simon Oud en Hein van Delft | WGkunst Amsterdam | Kees Hordijk 2024

‘Kunst-Landschap-Kunstenaar’  | Lezing voor Kunstenaars Sociëteit ‘De Groninger Kroon’ –  2023

‘DUTCH PEAT’  MATERIALS OF CULTURE  Approaches of Materials of Culture – door Tom Sintubin 2023

‘Gefascineerd door Aarde’   –  Tijdschrift Volzin  –  Artikel Kick Bras – 2023

Toespraak door Domela Nieuwenhuis   –  Het Tripgemaal – Opening ‘Kunst voor Allen’ 1 mei 2022

‘De inspirerende kracht van Het Tripgemaal in De Deelen’  –  Het Tripgemaal – recensie  Jurjen v.d. Hoek – 2022

Artist Talk  Rouwbord Wetsens   –  Stichting Alde Fryske Tsjerken – Hein van Delft 2022

Kunstenaar schenkt Rouwbord ‘DY’T NET BERNE BINNE’   –  Stichting Alde Fryske Tsjerken – artikel 2022

‘IN SITU’   –  Beschouwing over de Installaties van Hein van Delft – Janet Meester  2022

Eindeloos hetzelfde en geen ogenblik gelijk’   –  Het Beeldend Werk van Hein van Delft – Janet Meester  2021

Artist Talk ‘GINNUM   –  Installatie ‘GINNUM’   –  Hein van Delft / Gertruud Dentjens 2021

‘Eeuwigheid en de Sporen van Tijd’   –   Installatie ‘GINNUM’ – Leeuwarder Courant – recensie Gitte Brugman  2021

Podium Kunst en Cultuur Fryslân DE MOANNE   –  Expositie Kunstlokaal No8 – recensie Dirk van Ginkel  2020

‘Experimenteren met natuurlijke materialen’   –  Expositie Kunstlokaal No8 – Leeuwarder Courant – Gitte Brugman  2020

De Kunst van wegvloeien en terugpakken’   –  Expositie Kunstlokaal No8 – recensie Jurjen K. v.d. Hoek  2020

‘Hoeveel dichter kun je bij het doorgronden van klei komen?’   –  Klei Keramiek Magazine – artikel Thea Figee  2019

‘VOOR ALTIJD – uit stilte komen tot stappen’   –  Installatie Boarnwert – recensie Gitte Brugman  2017

‘Rouw en hoop over het Friese platteland in Bornwird’   –  Friesch Dagblad – recensie Wybe Fraanje  2017

Artist Talk ‘VOOR ALTIJD’   –  Installatie Boarnwert – Hein van Delft  2017