Installatie GINNUM juni 2021  –  duo expositie met Gertruud Dentjens

 Gertruud Dentjens en Hein van Delft hebben gebrainstormd over dit gegeven, hebben ideeën gevormd. Via associaties van specifieke kenmerken zoals ze die aantroffen in het kerkje van Ginnum willen zij bijdragen aan het wezen van de plek in de context van deze tijd. Gertruud is gefascineerd door materialen die sporen dragen uit het verleden en die een nieuw leven en betekenis krijgen. Bij haar staat hier vooral het gebouw, de constructie, het licht en de stilte centraal. Hein werkt met materialen die afkomstig zijn uit het Friese landschap. Zijn thema is cultuur en natuur en een hernieuwde omgang met de aarde. “  >>>>>